sena effekter av behandling för barncancer (pdqто): [] -Central nervsystemet

Hjärna och ryggmärg sena effekter är mer sannolikt att uppstå efter behandling för vissa barncancer.

Förekomst och Mortalit; Beräknad nya fall och dödsfall från livmoder (livmoder corpus) cancer i USA 2014: [1; Nya mål: 52,630; Dödsfall: 8,590; Cancer i livmoderslemhinnan är den vanligaste gynekologiska maligniteten i USA och står för 6% av all cancer hos kvinnor; Klinisk Feature; Oregelbundna blödningar är ett tidigt tecken, det främsta symptomet, och anledningen till att majoriteten av patienterna med den mycket botas endometrial tumör är …

Strålning till hjärnan ökar risken för hjärna och ryggmärg sena effekter.

Risken för hälsoproblem som påverkar hjärnan eller ryggmärgen ökar efter behandling med följande

När strålning till hjärnan och intratekal kemoterapi ges samtidigt, är risken för sena effekter högre.

Följande kan också öka risken för hjärnan och ryggmärgen sena effekter

Sena effekter som påverkar hjärnan och ryggmärgen kan orsaka vissa hälsoproblem.

Barndom cancer överlevande som fick strålning, intratekal kemoterapi eller kirurgi i hjärnan eller ryggmärgen är i riskzonen för sena effekter på hjärnan och ryggmärgen. Dessa innefattar följande