sena effekter av behandling för barncancer (pdqто): behandling [] -Om detta PDQ sammanfattningen

Syftet med denna Sammanfattning

Denna kompletterande och alternativ medicin (CAM) Information sammanfattning ger en översikt över användningen av brosk som en behandling för personer med cancer. Sammanställningen omfattar en kort historik av brosk forskning, resultat av kliniska studier, och eventuella biverkningar av brosk användning; Denna sammanfattning innehåller följande nyckel INFORMATIO; Nötkreatur (ko) brosk och hajbrosk har undersökts som behandling för personer med cancer och andra sjukdomstillstånd under mer än 30 år ….

Granskare och uppdateringar

Denna sammanfattning granskas regelbundet och uppdateras vid behov av PDQ Pediatric behandling Editorial Board, som är redaktionellt oberoende av National Cancer Institute (). Sammanfattningen avspeglar en oberoende granskning av litteraturen och representerar inte en programförklaring eller National Institutes of Health (NIH).

Styrelseledamöter recension nyligen publicerade artiklar varje månad för att avgöra huruvida en artikel bör

Ändringar sammanfattningarna görs via en konsensusprocess där styrelseledamöter utvärdera styrkan i bevisningen i de publicerade artiklar och bestämma hur artikeln ska ingå i sammanfattningen.

Ledningen granskare för sena effekter av behandling för Barncancerfonden är

Några kommentarer eller frågor om sammanfattningen skall lämnas in till Cancer.gov via webbplatsens kontaktformulär. Kontakta inte enskilda styrelseledamöter med frågor eller kommentarer om sammanfattningarna. Styrelseledamöter kommer inte att svara på enskilda förfrågningar.

Nivåer Evidence

Några av de referens citat i denna sammanfattning åtföljs av en nivå-of-bevis beteckning. Dessa beteckningar är avsedda att hjälpa läsaren bedöma styrkan i bevisningen stödja användningen av särskilda insatser eller tillvägagångssätt. PDQ Pediatric behandling Editorial Board använder ett formellt bevis rankingsystem i utvecklingen av nivå-of-bevis beteckningar.

Tillstånd att använda Denna Sammanfattning

PDQ är ett registrerat varumärke. Även innehållet i PDQ dokument kan användas fritt som text, kan det inte identifieras som en PDQ cancerinformations sammanfattning om den presenteras i sin helhet och uppdateras regelbundet. Men skulle en författare tillåtas att skriva en mening som ” ‘s PDQ cancerinformations sammanfattning om bröstcancer förebyggande anger vilka risker koncist: [inkludera utdrag ur sammanfattningen].”