nivåer bevis för cancer genetik studier (pdqто): genetik [] -Använd nivåer av bevis

PDQ redaktioner använder ett rankingsystem nivåer av bevis för att hjälpa läsaren bedöma styrkan i bevisningen kopplad till de rapporterade resultaten från en terapeutisk strategi. För varje given behandling, kan resultaten av studier förebyggande och behandling rangordnas på vart och ett av följande två skalor

Denna kompletterande och alternativ medicin (CAM) Information sammanfattning ger en översikt över användningen av utvalda grönsaker / Suns Soup som en behandling för personer med cancer. Sammanställningen omfattar en kort historik av utvalda grönsaker / Suns soppa och en översyn av djur och humanstudier. Informationen i / Kliniska studier avsnittet Human sammanfattas i en tabell som ligger i slutet av denna sektion; Denna sammanfattning innehåller följande nyckel INFORMATIO; Utvalda grönsaker “och” Suns Soup “…

Det finns olika nivåer av bevis i samband med screening, prevention och behandling som stödjer en viss sammanfattning. Sammanfattning är föremål för ändringar som ny bevisning blir tillgänglig. Det starkaste beviset skulle vara det som erhålls från en väl utformad och väl genomförd randomiserad kontrollerad studie. Det är inte alltid praktiskt, men för att göra en sådan prövning att ta itu med varje fråga inom cancerscreening, prevention och behandling.

Bevis Relaterat till Screening

PDQ Cancer Genetics Editorial Board har antagit följande definitioner i samband med screening

De fem krav som bör uppfyllas innan det anses lämpligt att screena för en viss sjukdom som en del av rutinmässig medicinsk praxis är följande: [1, 2]