muse mikro urethral

Användningsområden för Muse Micro

Terapeutisk klass: erektil dysfunktion Agent

Farmakologisk Klass: Prostaglandin

Alprostadil bör inte användas som en sexuell stöd av män som inte har erektil dysfunktion. Om läkemedlet inte används på rätt sätt, till permanenta skador på penis och förlust av förmågan få erektion kan leda till.

Detta läkemedel är endast tillgänglig med läkarens ordination.

Vid beslut att använda ett läkemedel, måste riskerna med att ta läkemedlet vägas mot det goda det kommer att göra. Detta är ett beslut som du och din läkare kommer att göra. För detta läkemedel, bör följande övervägas

Tala om för din läkare om du någonsin har haft någon ovanlig eller allergisk reaktion mot detta läkemedel eller andra läkemedel. Också tala om för din läkare om du har några andra typer av allergier, såsom livsmedel, färgämnen, konserveringsmedel eller djur. För receptfria produkter, läsa etiketten eller paket ingredienser noggrant.

Alprostadil urinrörets stolpiller är inte indicerat för behandling av barn.

Innan du använder Muse Micro

Det finns ingen information om förhållandet mellan ålder för effekterna av alprostadil urinrörets stolpiller i geriatriska patienter.

Det finns inga adekvata studier på kvinnor för att bestämma spädbarn risk när du använder detta läkemedel under amning. Väg de potentiella fördelarna mot de potentiella riskerna innan du tar denna medicin under amning.

Även om vissa läkemedel inte bör användas tillsammans alls, i andra fall två olika läkemedel kan användas tillsammans, även om en interaktion kan inträffa. I dessa fall kan din läkare vill ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan bli nödvändiga. När du tar detta läkemedel, är det särskilt viktigt att din läkare om du tar något av de läkemedel som nämns nedan. Följande interaktioner har valts ut på grundval av deras potentiella betydelse och är inte nödvändigtvis allomfattande.

Användning av detta läkemedel med något av följande läkemedel rekommenderas vanligen inte, men kan krävas i vissa fall. Om båda läkemedlen ordineras tillsammans, kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du använder en eller båda av läkemedlen.

Vissa läkemedel bör inte användas på eller kring tiden för att äta mat eller äta vissa typer av livsmedel, eftersom interaktioner kan inträffa. Använda alkohol eller tobak med vissa läkemedel kan också orsaka interaktioner inträffa. Diskutera med din läkare att använda din medicin med mat, alkohol eller tobak.

Närvaron av andra medicinska problem kan påverka användningen av detta läkemedel. Se till att du berättar för din läkare om du har några andra medicinska problem, särskilt

Detta avsnitt innehåller information om korrekt användning av ett antal produkter som innehåller alprostadil. Det kanske inte är specifikt för Muse Micro. Läs gärna med omsorg.

Använd detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Använd inte mer av det, inte använda den oftare eller längre än din läkare beställt.

Detta läkemedel kommer med patient riktningar. Läs och följ instruktionerna noggrant. Fråga din läkare om du har några frågor.

Detta läkemedel börjar vanligtvis att arbeta i ca 5 till 10 minuter. Du bör försöka samlag inom 10 till 30 minuter efter användning av läkemedlet. Erektion kan fortsätta efter utlösning.

Att använda

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Om du missar en dos av detta läkemedel, ta det så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Inte dubbla doser.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.

Fråga din läkare hur du ska ta hand om något läkemedel som du inte använder.

Förvara oöppnade foliepåsar i kylskåp. Håll läkemedlet utsättas för värme. Det kanske inte fungerar om de utsätts för temperaturer över 30 grader C. Du kan också lagra suppositorier i rumstemperatur i upp till 14 dagar före varje användning.

Korrekt användning av alprostadil

Använd inte alprostadil suppositorier om du har en implantat penis inte rekommenderas av läkare.

Använd kondom när man har samlag med en gravid kvinna när du använder detta läkemedel. Även fosterskador är osannolikt, kommer att använda kondom skyddar fostret från exponering för detta läkemedel. Om en kvinna kan bli gravid, är användningen av preventivmedel rekommenderas eftersom effekterna av detta läkemedel på tidig graviditet är inte kända.

Detta läkemedel kan göra dig yr eller yr. Kör inte bil eller göra något som kan vara farlig tills du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

Om för mycket används, varar erektionen för länge och inte omvänd när den borde. Detta tillstånd kallas priapism. Om erektion inte är omvänd, kan blodtillförseln till penis skäras av och kan orsaka permanent skada.

Kontakta din läkare omedelbart om erektionen varar längre än 4 timmar eller om det blir smärtsamt. Detta kan vara ett tecken på priapism och måste behandlas omedelbart för att förhindra permanenta skador.

Detta läkemedel kommer inte att förhindra graviditet eller skydda dig eller din partner från sjukdomar som syfilis, herpes eller HIV. Använd en latex kondom vid sex för skydd.

Ta inte andra läkemedel om de inte har diskuterats med din läkare. Detta inkluderar receptbelagda eller receptfria (over-the-counter [OTC]) läkemedel och naturläkemedel eller vitamintillskott.

Tillsammans med sin behövs effekter, kan ett läkemedel orsaka vissa oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan förekomma, om de inträffar de kan behöva läkarvård.

Föreskrifter då felaktig hantering Muse Micro

Kontrollera med din läkare omedelbart om någon av följande biverkningar

Få akut hjälp omedelbart om något av följande symtom på överdosering uppträder

Vissa biverkningar kan inträffa som vanligtvis inte behöver läkarvård. Dessa biverkningar kan försvinna under behandling som kroppen anpassar sig till medicinen. Dessutom kan din läkare kunna berätta om sätt att förebygga eller minska en del av dessa biverkningar. Kontrollera med din läkare om någon av följande biverkningar fortsätter eller är besvärande eller om du har några frågor om dem

Andra biverkningar som inte nämns kan också förekomma hos vissa patienter. Om du märker några andra effekter, kolla med din läkare.

endast tillgänglighet Rx Prescription

Muse Micro Biverkningar

alprostadil

Graviditet Kategori X Ej för användning under graviditet

CSA Schema N Inte en kontrollerad läkemedels

Godkännande Historien Kalender Drug historia vid FDA

Erektil dysfunktion Viagra, Cialis, sildenafil, Levitra, tadalafil, alprostadil, Staxyn, vardenafil, Muse, Caverject, Edex

Öppetstående ductus arteriosus ibuprofen, indometacin, Alvedon, Motrin, Indocin, alprostadil, Motrin IB, Addaprin, Nuprin, NeoProfen, Genpril