metaproterenol (inandning) försiktighetsåtgärder

Det är mycket viktigt att din läkare kontrollera dina framsteg eller ditt barns framsteg på regelbundna besök. Detta gör att din läkare för att se om läkemedlet fungerar och att kontrollera eventuella oönskade effekter.

Detta läkemedel kan orsaka paradoxal bronkospasm, som kan vara livshotande. Kontrollera med din läkare om du eller ditt barn har en hosta, andningssvårigheter, andfåddhet, eller väsande andning efter att ha använt läkemedlet.

Kontrollera med din läkare omedelbart om du eller ditt barn fortsätter att ha andningsproblem efter att ha använt en dos av detta läkemedel eller om tillståndet förvärras.

Ändra inte dosen eller sluta använda detta läkemedel utan att fråga din läkare först.

Ta inte andra läkemedel om de inte har diskuterats med din läkare. Detta inkluderar receptbelagda eller receptfria (over-the-counter [OTC]) läkemedel för aptitkontroll, astma, förkylningar, hosta, hösnuva, eller problem med bihålorna, och naturläkemedel eller vitamintillskott.