langerhanscellshistiocytos behandling (pdqто): [] – allmän information om langerhanscellshistiocytos (LCH)

Langerhanscellshistiocytos är en typ av cancer som kan skada vävnad eller orsakar skador bildas i ett eller flera ställen i kroppen.

LCH är inte en sjukdom av Langerhans celler som normalt förekommer i huden.

LCH kan inträffa i alla åldrar, men är vanligast hos små barn. Behandling av LCH hos barn skiljer sig från behandling av LCH hos vuxna. Behandlingarna för LCH hos barn och vuxna beskrivs i separata avsnitt i denna sammanfattning.

Kontrollera om amerikanska kliniska prövningar från s lista över cancer kliniska prövningar som nu emot patienter med barndomen langerhanscellshistiocytos. För mer specifika resultat, förfina sökningen genom att använda andra sökfunktioner, till exempel platsen för rättegången, typ av behandling, eller namnet på läkemedlet. Prata med ditt barns läkare om kliniska prövningar som kan vara rätt för ditt barn. Allmän information om kliniska prövningar kan hämtas från webbplatsen.

Familj historia eller har en förälder som utsattes för vissa kemikalier kan öka risken för LCH.

Något som ökar risken för att få en sjukdom som kallas en riskfaktor. Att ha en riskfaktor betyder inte att du kommer att få delse; inte har riskfaktorer betyder inte att du inte kommer att få cancer. Tala med din läkare om du tror att du kan vara i riskzonen. Riskfaktorer för LCH innefattar följande