juvenil idiopatisk artrit-prov och tester

Resultaten från en fysisk undersökning, inklusive mönstret och typen av gemensamma symptom, är viktiga nycklar till diagnos av juvenil idiopatisk artrit (JIA). Laboratorietester kan användas för att stödja diagnosen och se till att symtomen inte orsakas av en annan hälsoproblem. JIA är ofta diagnostiseras endast efter andra möjliga orsaker till symptomen har uteslutits och smärta och stelhet har pågått i minst 6 veckor.

Följande tester görs om det behövs

Din läkare kommer förmodligen att schemalägga rutinkontroller för att se hur ditt barn gör och hur väl behandlingen fungerar. Detta kommer att inbegripa att tala om inflammatorisk ögonsjukdom och prov för denna sjukdom, såsom en spaltlampa ögatenta.

Sjukdomshistoria och fysisk exa; Komplett blodvärde (CBC, SR (ESR, eller sed ränta, Urinalysi, Rapid strep-test eller hals kultur (för att testa för streptokocker i halsen)

Reumatoid faktor (RF) för att klargöra om ett barn med polyartikulär JIA är RF-positiv eller RF-negativ; Nukleära antikropp (ANA), för att klargöra ett barns typ av JIA och risk för ögon diseas; X-ray gemensamma; En MR-undersökning, som kan avslöja tidiga gemensamma damag; HLA-B27 genetiskt test