juridiska frågor om omvårdnad

Som medhjälpare bör du börja göra lagliga preparat strax efter din älskade en har diagnostiserats med en allvarlig sjukdom. Personer med Alzheimers sjukdom och andra långvariga sjukdomar kan ha kapacitet att hantera sina egna juridiska och finansiella frågor just nu. Men eftersom dessa sjukdomar förväg, kommer de att behöva förlita sig på andra att agera i deras intresse. Denna övergång är aldrig lätt. Men tillåter framförhållning personer med långvarig sjukdom och deras familjer att fatta beslut tillsammans för vad som kan komma.

Tydligt skriven juridiska dokument som pekar ut din älskade sina önskemål och beslut är avgörande för vårdgivare. Dessa dokument kan tillåta en annan person att göra vård- och ekonomiska beslut, inklusive planer för långtidsvård. Om den person som vårdas har rättskapacitet – nivån av mentala funktioner som krävs för att underteckna officiella dokument – han eller hon bör aktivt delta i juridisk planering.

För att ge din älskade en bästa möjliga vård, få juridisk rådgivning och tjänster från en advokat med erfarenhet av dessa frågor. Om personen du vårdar är 65 år eller äldre, överväga att anlita en advokat som praktiserar äldre lag, en specialiserad rättsområde med fokus på frågor som typiskt påverkar äldre. När du planerar för framtiden, frågar advokat om följande dokument

Om du inte har råd med en advokat, kan juridiska former nås via resurser inklusive böcker och Internet. Juridiska frågor kan diskuteras med en socialarbetare eller präster gratis.