hur stress påverkar din hälsa

Du kommer att ha en viss stress i ditt liv – vi alla gör, och det är normalt. En av de bästa sakerna du kan göra för din hälsa är hantera att stress, även när du inte kan kontrollera källan till det.

Vissa stress kan vara bra. Det kan vara en utmaning som håller oss alerta, motiverade och redo för att undvika fara. Men för mycket stress kan göra oss sjuka. Och det kan ta på eller förvärra vissa symtom eller sjukdomar, forskning visar.

Om du är ständigt under stress, kan du ha fysiska symptom, såsom huvudvärk, magbesvär, högt blodtryck, bröstsmärtor och problem med sex och sömn.

Stress kan också leda till emotionella problem, depression, panikattacker, eller andra former av ångest och oro.

Det är inte bara den stress i sig som är problemet. Det är hur du svarar på det.

Till exempel, om du röker, droger, äta för mycket, spela, tillbringar för mycket, eller har riskabla könet, som kommer att orsaka mer problem.

Om du tror att din stress påverkar din hälsa, tala med din läkare, så att du kan börja göra förändringar som kommer att vara bra för din kropp och ditt sinne.

Den Stress Management Diet

KÄLLOR

Psychological Association: “Hur stress påverkar din hälsa.”

Mayo Clinic: “Stress Management.”

National Institute of Mental Health “. Faktablad om stress”